ตำรวจหน่วย CIA ของสหรัฐมีอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้าง

ภารกิจหลักของ CIA (Central Intelligence Agency) คือการรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และเผยแพร่ข่าวกรองต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือในด้านข่าวกรองแก่ประธานาธิบดี รวมถึงผู้กำหนดนโยบายระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐ ที่มีอำนาจในการตัดสินใจปัญหาระดับความมั่นคงของชาติ นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก และเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความทันสมัยอุปกรณ์ไฮเทคมากมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

CIA ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1947 หลังจากที่ดำเนินงานอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่นในช่วงสงครามโลก เพื่อรวบรวมข่าวกรองจากฝ่ายศัตรู รวมถึงมีหน้าที่ในการค้นหาและสืบสวนสายลับจากฝ่ายตรงข้าม ก่อนที่จะมาเป็น CIA อย่างทุกวันนี้พวกเขาเคยเป็นที่รู้จักกันในนาม Office of Strategic Services หรือ OSS ที่ก่อตั้งในปี 1942 จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงไป ผู้นำในสหรัฐอเมริกาต้องดิ้นรนกับการพัฒนาหน่วยงานข่าวกรองในประเทศ ซึ่งเป็นจุดอ่อนทำให้ถูกญี่ปุ่นทิ้งระเบิดเพิร์ลฮาร์เบอร์

เหตุการณ์ระเบิดครั้งนั้น ถือเป็นความล้มเหลวของหน่วยสืบราชการลับที่ใหญ่หลวงที่สุด ซึ่งทำให้ประธานาธิบดี Harry Truman ลงนามในพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง CIA ซึ่งมีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง” โดยมอบอำนาจให้ดำเนินการในประเทศซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกันสามประการ ได้แก่ ที่ปรึกษาหลักของประธานาธิบดีเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย หัวหน้าผู้รับผิดชอบข่าวกรองทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้อำนวยการ CIA

การทำงานของเจ้าหน้าที่ CIA

อันดับแรกพวกเขาจะพยายามระบุปัญหาที่อาจมีผลกระทบด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในบางกรณีซีไอเอได้รับคำสั่งให้ศึกษาเรื่องข่าวกรอง เช่น องค์กรวางแผนก่อการร้ายประเทศที่มีอาวุธชีวภาพ-อาวุธเคมี และหากเป้าหมายวางแผนจะใช้อาวุธเหล่านี้แล้ว พวกเขาจะต้องมองหาวิธีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด

มีหลายวิธีในการรวบรวมข้อมูล การแปลบทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างประเทศ รวมถึงการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ดาวเทียมที่จะให้ถ่ายภาพจากอวกาศโดยมีนักวิเคราะห์ภาพถ่ายเขียนรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็น ตัวอย่างเช่นจำนวนเครื่องบินที่ฐานทัพต่างประเทศ มีนักวิเคราะห์สัญญาณทำงานเพื่อถอดรหัสข้อความที่ส่งมาจากประเทศอื่นๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรับสมัครชาวต่างชาติเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของตน หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วนักวิเคราะห์ข่าวกรองก็จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด และประเมินว่าเกิดอะไรขึ้น เหตุใดจึงเกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐฯ หรือไม่ ผลของความพยายามในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือการประเมินผลตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันเวลาโดยปราศจากอคติทางการเมืองใดๆ ข้อมูลทั้งหมดจะมอบให้แก่ผู้กำหนดนโยบายอาวุโสของสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบของข้อมูลด้านข่าวกรองซึ่งรวมถึงรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หนึ่งในรายงานเหล่านี้คือการสรุปรายวันของประธานาธิบดี (PDB)

One Comment on ตำรวจหน่วย CIA ของสหรัฐมีอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้าง

  1. ถือเป็นหน่วยงานที่ดูแล้วมีความสำคัญกับองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ แถม เว็บบาคาร่า ยังดูน่าสนใจจน เยาวชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็มักจะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นตำรวจ CIA เหมือนกัน